Investering: Få gyldent afkast – lyt til Buffets råd

En sikker portofølje er en blandet en (Foto: finanswatch.dk)

En sikker portofølje er en blandet en (Foto: finanswatch.dk)

Invester i aktier og i obligationer. Det er en gylden regel, at der både skal være det ene og det andet i porteføljen.

Gode tips at investere efter er rare at have. Hvorfor ikke følge nogle af dem som selveste oraklet fra Ohama, USA, Warren Buffet har fundet på?

 1. Vælg køb, når de andre vælger sælg
  Måske lettere sagt end gjort, men det er en god idé, at gå kontra i markedet. Når markedet indikerer ”Bull” skal du gå over og vælge ”Bear”. Når markedet løber én samlet vej og alle handler på samme måde, så har du din chance for at foretage gode investeringer. Hvis du altså har råd.
 2. Tag altid de mest stabile aktieselskaber og investér i dem
  De virksomheder eller aktieselskaber som har noget at stå i mod med, er dem der er bedst, at investere i. Derfor: Gå efter selskaber der kan vise ROI – stort Return of Investment på det de beskæftiger sig med. Det er de selskaber, der formår at give et godt afkast, som du skal satse på.
 3. Forstå dine investeringsbaggrunde
  Hvis ikke DU kan forstå, hvad det er virksomheden handler med, så er der helt sikkert også andre, der har den udfordring. Derfor lyder en tommelfingerregel: Investér i det du forstår, og som du føler tryghed ved.
 4. Der SKAL være sikkerhed
  Er en aktie sat til at være 110 kroner værd, og sigter du efter en afkastprocent, der hedder 10 procent, så er det logik, at du aldrig skal købe aktien, hvis ikke den kan fås for under 100 kroner. Ellers er der ikke et realistisk potentiale i aktien, og selve sikkerheden i investeringsscenariet er gået tabt – for så har du ikke den fornødne afbalancering, elastik eller buffer, at gøre godt med, hvis det går galt.

Læs ind om investeringer – klik her

Læs mere om at investere her:

Otte tips og tricks til hvordan du investerer

Tænk ud af det lange spor når du skal investere. Det handler om at se længst muligt frem og træffe beslutninger derefter.

Investering – øget lyst til at investere


Spekulér langsigtet og sæt investeringerne efter det

Pengeregn er ikke sådan det foregår, tænk langsigtet og sikkert (Foto: thedailygreen.com)

Pengeregn er ikke sådan det foregår, tænk langsigtet og sikkert (Foto: thedailygreen.com)

De investorer, som til stadighed flytter penge ud og ind af finansmarkederne er ikke dem der nødvendigvis kan hive de store formuer hjem. Når man går ind og ud af aktiemarkedet, opnår man uvægerligt et meget ringere afkast end den investor, der formår at beslutte sig for at blive i markedet, satse langt ud i fremtiden og investere over lang tid. Den langsigtede investors købsbeslutninger er truffet ud fra en forventning om, at der er et solidt, godt afkast som strækker sig over en rimelig lang periode og som kan hentes hjem, når der er behov for at indkassere resultatet.

En ting er, at det koster at sælge og købe aktier mange gange. Omkostningerne eller arbitragen ved aktiehandel løber hurtigt op og bliver til mange penge. Store summer, der hvis man ikke tænker sig om, kunne have være bedre placeret – nemlig i andre gode solide aktier.

Effektivisér og lær tålmodighed

Rådet er enkelt: Se rigtigt og køb og sælg ikke for ofte. Men hvordan kan man undgå, at falde i en fælde, der bedst kan karakteriseres som ”shoppingfælden”, hvor man hele tiden og så igen tjekker kurser, altid er online med finansstof og kurser – og derfor køber og sælger og altid ommøblerer i porteføljen? Svaret er lige så enkelt; vær meget tålmodig, lav en kalkule på, hvor meget du har brugt af penge på at springe ud og ind af aktiemarkedet – Resultatet vil uden tvivl være meget overbevisende; det koster på din egen bundlinje, at være så handelsaktiv. Derfor bliv mere effektiv, og lær dig selv at vente.

Horisonten skal være lang

Den væsentligste årsag til, at man har manglende stigning i værdierne i sin portefølje af aktier er, at man IKKE er investeret – Altså, at man har valgt at sælge på et forkert tidspunkt, og man derfor slet ikke er med, når aktien begynder at være stigende i værdi.

Når aktien så begynder på en opadgående kurve, er det sent at komme med på bølgen. Derfor skal man fortløbende være en investor, der kigger ud i den lange horisont.

 

Klik ind her og læs meget mere om investeringer

 

Få meget mere information om at investere her:

Otte tips og tricks til hvordan du investerer

Investering – øget lyst til at investere

Hvordan investerer man i aktier?


Aktieinvestor – skal det være alene eller igennem en forening?

Du skal kunne stole på din kapitalforvalter (foto formuepleje.dk)

Du skal kunne stole på din kapitalforvalter (foto formuepleje.dk)

Det er på markedet for aktieinvesteringer, at de helt store afkast er at hente – når altså tidshorisonten er til det og de rigtige papirer er valgt ud. Det vil altså sige, at over et rigtigt langt sigt, så slår aktierne obligationer med flere længder. Det underbygger talrige undersøgelser – blandet en uvildig i Forbrugerrådet Tænk Men skal der investeres i enkeltaktier eller i et fællesskab gennem forening? Svaret er der mange varianter på.

Vælg udvalgte aktier eller gå gennem investeringsforening?

Tilkøb af enkeltaktier er på en måde sjovere og mere vedkommende eller personligt end blot at investere i forening. Det at læse sig ind i et selskabs profil, forstå strategien og tage del i virksomheden gør, at man bliver en del af en større sammenhæng, og det er på en måde langt mere vedkommende, engagerende og nærværende end at lægge sine frie midler i en samlet stor investeringsforening. Men det er selvfølgelig også ret krævende, at skulle stå for det hele selv – som det altid er selv at stå på mål for egen indsats(!)

Kend din kapitalforvalter

Er det så alligevel investeringsforeningsvejen man vælger at gå, er det en god idé, at sætte sig ind i, hvem kapitalforvalteren er og hvilke resultater, den pågældende har opnået over en længere periode – vel at mærke med det in mente, at historisk afkast ikke er garanti for fremtidigt afkast. Sammenholdt med andre afkasttal for den pågældende periode kan man nu danne sig et billede af, hvor attraktiv den pågældende investeringsforening er, og om det er her, der skal investeres. Altså; er kompetencerne på plads.

Husk obligationerne

De danske stats- og realkreditobligationer er det sikreste, at investere i. Hvis det er altafgørende for dig at de fremtidige betalingers størrelser er ufravigelige, så skal der vælges ikke-konverterbare fastforrentede obligationer der er udstedt i danske kroner – enten fra Staten eller fra et dansk realkreditinstitut. De danske statsobligationer er ikke forbundet med nogen form for tabsrisiko og for realkreditobligationer er risikoen forsvindende lille – eller slet ikke til stede.

Læs mere om aktier hos: www.Formuepleje-optimum.dk

Få yderligere information om aktier via disse links:

Invester: Aktier i sundhed og sundhedsindustri er hits

Hvordan investerer man i aktier?

Aktier – Invester i aktieselskabet Google


Investér med gyldent resultat

Sæt dig ind i de virksomheder du investerer i (Foto: google.dk)

Sæt dig ind i de virksomheder du investerer i (Foto: google.dk)

Oraklet fra Ohama hedder Warren Buffet og han er nok et par tips værd, for det forretningsimperium han har skabt på baggrund af gode investeringer er ret fabelagtigt.

Her følger nogle tips der er værd at overveje når du skal investere dine penge godt og velovervejet:

Vælg robuste firmaer / aktieselskaber ud

Den solide og godt beskrevne virksomhed kan siges, at have en god fast polstring omkring sig. Nogle kalder det at selskabet har en voldgrav omkring sig, og det er det der gør den ekstra solid, at investere i. De virksomheder, der har polster nok kan klare krisetider i længere perioder og de kommer ikke så let i farezonen. En indikator på, at have ”en bred voldgrav” er et højt afkast på investeret kapital – altså et forholdsvist stort Return of Investment.

Forstå det du sætter penge i

Ifølge oraklet er det helt nødvendigt at vide hvad det er for virksomheder man investerer i; altså man skal kende til den forretning der ligger under – ellers er man ikke i stand til at vurdere om der er en fremtid for virksomhedens produkter. Ellers er den umulig at værdiansætte.

Sørg for, at du har en sikkerhed

Dine vurderinger kan du aldrig stole helt på – heller ikke selvom du er en professionel investeringsekspert. Er en aktie værdiansat til 110 kroner og du sigter mod et afkast på 10 procent, så skal du kun købe aktien, hvis du kan få den for under 100 kroner – ellers er din sikkerhed i investeringsscenariet gået fløjten. Hvis det hele ikke holder så har du netop indlagt en buffer i din investering – går det omvendt godt, så er der en ekstra fortjeneste at hente.

Klik og læs om investering hos www.Formuepleje-merkur.dk


Bland aktivklasserne – invester varieret

Obligationer og aktier er bedst sammen (Foto: investeringsforum.dk)

Obligationer og aktier er bedst sammen (Foto: investeringsforum.dk)

Vælg de nogenlunde stabile obligationer med de volatile aktier og få på den måde den bedste risikospredning i porteføljen. Med, på den ene side det lange perspektiv, der er i obligationer, og på den anden side de volatile aktier, ligger den perfekte og mest gennemtænkte risikospredning fast. Når du investerer varieret, har du bedre hånd i hanke med risikoprofilen.

Der er forskel på aktier og obligationer.

En obligationsinvestering er:

 • Obligationen er et lån. Lånet kan være til staten, realkreditinstitutionen eller en virksomhed.
 • Rentesats aftales forud.
 • Obligationer har tidshorisont indskrevet – fra 1 til 30 år.
 • Risiko i obligationer er meget lav – undtagen ved virksomhedsobligationer.

Overordnet set er obligationer sikre, og det system, vi har i Danmark, er rigtigt sikkert. Når man taler om Danmark som Safe Heaven i forbindelse med realkredit, så er der noget om snakken.

Aktieinvestering er:

 • En aktie er en ejerandel af en virksomhed.
 • Udbytte, overskud eller underskud er ikke aftalt på forhånd.
 • Risiko er, at virksomheden går dårligt. Aktionærer er sidst i kreditorkøen, hvis virksomheden lukker.

Usikkerhedsmomenterne ved aktier og aktieinvesteringer er, at du slet ikke har nogen form for ramme, som din investering er lagt ind under. Derfor kan det gå begge veje og den risiko, skal du være villig til at tage.

Klik og læs mere om aktier og obligationer hos Formuepleje-fokus.dk

Få 8 tips og tricks til hvordan du investerer


Investering i værdipapirer: Sigt efter den lange horisont

Få professionel hjælp til at træffe de korrekte investeringer (foto newsnorth.com)

Tid til en ny seng? Du komme igennem mange (foto newsnorth.com)

Når du skal i gang med at investere, er det vigtigt, at du kigger langt ud i fremtiden – for det er dér, du skal høste dit afkast – din horisont skal være langsigtet og fokus skal være skarptskåret.

Når man skal ud at investere, skal der tænkes ud i fremtiden. Med det lange perspektiv og en god horisont mod fremtiden får man det bedste investeringsgrundlag.

Det er godt at vide, hvor meget tid der er at investere i – på den måde kan man vide, hvor lang tid investeringssummen kan allokeres mod fremtiden. Ikke alene er tid penge – penge er også tid. Og med et langt tidsspand kan en godt investeret sum penge blive til en formue.

For meget handel udhuler formuen

Der skal ikke handles for ofte indenfor porteføljen; for det koster dyrt og udhuler således porteføljen på sigt i stedet for at genere mere værdi bliver mindre værd. De som tjener, når der handles værdipapirer, er oftest de, som får arbitragen.

Bring antallet af handler ned og bliv bedre til at se rigtigt

Når handlerne skal være få, og målet er den lange horisont, så handler det om, at man skal afholde sig fra at springe ud og ind af markedet – for man går glip af både op- og nedture og dermed altså fortjenesten, der skal være det, der kan give ekstra og ligeledes det ekstra, som kan reinvesteres.

Risikoprofilen skal naturligvis være på plads – den hænger sammen med tidshorisonten – og så er man klar til at investere de frie midler – efter princippet: Se frem mod et langt perspektiv.

Læs mere om investering hos formuepleje.dk


Invester i energi, men hvordan kommer du i gang med det?

Investeringer i solenergi og miljø svarer sig bedre end nogensinde (foto benee-huse.dk)

Investeringer i solenergi og miljø svarer sig bedre end nogensinde (foto benee-huse.dk)

Invester i solceller og opnå en øjeblikkelig fortjeneste – sådan lyder det forjættende budskab. Men måske skulle man nøjes med at investere i selskaber, der har interesse i solcelleanlæg i stedet for at plastre huset tag til med solcelleplader? I hvert fald taler mange ejendomsmæglere om, at huse kan ske at falde i værdi fordi deres æstetiske værdi forringes betragteligt, når der lægges solceller på taget. Mange huse i den danske boligmasse, bliver direkte skamferet af, at de blanke sorte og stærkt lysreflekterende plader lægges op. Et smukt rødt tegltag bliver ikke kønt af at få sådan et fremmed element.

Vælg investeringsvejen – det er en anden form for placering

Hvad så, når man gerne vil spare på energiregningen og gøre en investering i vedvarende energi? En mulighed var måske, at etablere anlæggene på taget af garagen eller udhuset – så var mastodonterne knapt så synlige.

Anderledes er det med solcelleanlæg i nybyggeri – her kan der tænkes integration lige fra start og på den måde kan solcelleinvesteringen indpasses i de arkitektoniske løsninger på en god måde.

Udenlandske solceller

Står du ikke lige for at skulle opføre et nyt hjem, så kan du investere i solcelleanlæg i udlandet – der er både muligheder i Sydtyskland og i solrige Italien. En yderligere mulighed er at investere i såkaldte grønne aktier – og der er meget andet end Vestas, at kaste kærligheden på – rigtig mange internationale eller multinationale selskaber er gået den grønne vej – elbiler, jordvarme og så videre – der er mange veje at gå, når du skal investere.

Solen kan altså sagtens være et godt investeringsobjekt – så det er blot at gå i gang. Er du i tvivl, kan du spørge en uvildig investeringsrådgiver om gode tips og tricks.

Klik og læs mere investeringsstof hos Formuepleje-epikur


Otte tips og tricks til hvordan du investerer

Du skal vide hvad du laver, når du handler med aktier (Foto: colourbox.dk)

Du skal vide hvad du laver, når du handler med aktier (Foto: colourbox.dk)

Med otte tips kan du komme i gang med at investere dine frie midler fordelagtigt, i tråd med din risikoprofil og med langt og gennemtænkt sigte.

Gode råd er altid rare at have med, når der skal investeres og opbygges en portefølje. Gør man sit forarbejde på en ordentlig måde, så er det med tiden muligt at opbygge en spændende og god portefølje. En af de vigtigste ting er, at have den nødvendige tålmodighed og så en sikker kurs, når det gælder risikovurdering.

 1. Du skal være sikker, når du sælger – Hvordan ser det ud med kurserne i forholdet til værdien? Hvordan er markederne generelt – bull eller bear? Er der pessimisme eller optimisme i farvandet?
 2. Man kan være tilbøjelig til at tænke, at det allermest attraktive er at købe til en lav reduceret pris – men virkeligheden er, at her skal det historiske afkast tages med ind i vurderingen. Er aktien steget til 125 og falder den så til 80 tror man jo den er billig, men kostede den kun 35 for et år siden, så er der jo slet ikke tale om en god forretning.
 3. Kend til indtjeningen i den virksomhed du køber aktier i.
 4. Lyt til vandrørene – hør efter, hvad der bliver fortalt – inden du investerer.
 5. Lad ikke følelserne regere, når du investerer formuen i værdipapirer. Vær bevidst om at ”pendulet” svinger mellem grådighed og frygt – sådan er de finansielle markeder.
 6. Indregn rentes rente – får du 12 procent årligt og geninvesterer du dit udbytte kan du fordoble det investerede på bare 6 år.
 7. Overvej risiko. Igen. Aktier giver dig det største afkast – obligationsinvesteringer, derimod, har begrænset potentiale.
 8. Vær forsigtig med at investere for lånte midler – gearing eller lånefinansiering kan give et gevaldigt bagslag. Det skete for mange investorer, der også var dobbelteksponerede under krisen, da de samtidig havde valgt at være eksponerede mod valutaforandringerne, fordi de havde spekuleret i forskellige valutaer.

læs om aktier hos Formuepleje-fokus.dk


Aktieinvestering – rationel beslutning eller skønhedskonkurrence?

Man må endelig ikke lave for mange antagelser (Foto: pengeskolen.dk)

Man må endelig ikke lave for mange antagelser (Foto: pengeskolen.dk)

Fremtidigt afkast på aktier er svær at spå om. Værdiansættelse af en aktie er et resultat af udbud og efterspørgsel på børsen. Ændringer i virksomheden og udsving på aktiemarkedet påvirker børskursen.

En række ting gør sig gældende, når man laver en fremskrivning af en akties potentiale. Man kan vurdere, om en virksomheds historik eller track-record ser god ud. Dog skal man holde sig for øje, at en god og lønsom historik ikke er garanti for, at der venter et godt afkast ude i fremtiden. Den sikkerhed kan ingen give; for det historisk påviselige afkast står ikke i relation til fremtidige afkast.

Aktiemarkedet som skønhedskonkurrence

Aktiemarkedet opfører sig ofte ikke så rationelt og velovervejet, som teorier beskriver. Den engelske økonom Keynes sammenlignede aktiemarkedet med en skønhedskonkurrence, hvor opgaven er at gætte, hvem flest syntes er smukkest. Psykologi og relationer spiller altså, ifølge økonomen, en stor rolle på aktiemarkedet. Keynes gode råd lød:

 • Man skal ikke vælge den smukkeste.
 • Man skal heller ikke vælge den, som gennemsnittet synes er smukkest.
 • Man skal pege på den, som gennemsnittet tror, at gennemsnittet vil vælge.

På denne enkle måde forklarer Keynes, hvad det handler om, når der opstår såkaldte ”spekulative bobler”, som for eksempel IT boblen, der i slutningen af 90erne gjorde stort og betragteligt indhug i IT-branchens vækst.

Meget mere om aktier hos http://www.Formuepleje-merkur.dk

Mere om både aktier og obligationer her


Tænk ud af det lange spor når du skal investere. Det handler om at se længst muligt frem og træffe beslutninger derefter.

tænk ud af sporet når du vil investere (foto collaperty.com)

tænk ud af sporet når du vil investere (foto collaperty.com)

Kig langt ud i fremtiden, når du vælger investering i aktier og obligationer

Det kan godt betale sig, at anlægge en langsigtet horisont, når man vil investere de opsparede midler. Læg derfor en god og velunderbygget strategi, som rækker godt ud i fremtiden.

Du må ikke handle for ofte

Hvis du handler værdipapirer alt for ofte, så koster det dig rigtig mange penge. Det kan resultere i, at dine opsparede midler udhules lidt efter lidt – og bliver til slet ingenting. På den måde sander din formue gradvist til, og du får slet intet eller ligefrem minus ud af alle dine anstrengelser.

Som investor kan man hermed gå glip af Herudover går man som investor også glip af de opture, aktiemarkedet tager, fordi man har solgt ud og derfor ikke er investeret. Det tabte er umuligt at hente ind igen.

Se rigtigt – fra første færd

Gennem god og grundig analyse kan du være sikker på, at træffe de rigtige valg, som fører til de rigtige beslutninger – og altså den bedste portefølje.

Tålmod betaler sig

Når den rigtige portefølje er sat sammen, så drejer det sig om at vente og lade tiden arbejde for sig. Hvis du er usikker på, hvordan du får valgt det rigtige, kan du beslutte at kontakte professionelle kapitalplejere, der så har fuldt fokus på dine midler. Den trænede porteføljeforvalter vil opstille nogle forskellige kriterier, som kan optimere dine formueforhold og gøre dem bedre.

Investeringsfilosofien på plads

Hvad enten du er til porteføljeteori, til skalerede investeringer i al almindelighed eller til alternative metoder, at tænke investering på, så handler det om at være konsekvent i valget; for kun på den måde er der mulighed for, at bibeholde den lange horisont, som er så vigtig ved at investere. I dette forhold er tiden din allervigtigst allierede.

 

Klik videre og læs mere om investering og om at tænke langsigtet her


Copyright © 2011 Businesstiming.dk. All rights reserved.
Ansvarsfraskrivelse - Privacy Policy